Tisk

Súhrnná tabuľka technických parametrovAkustické vlastnosti
podláh sú laboratórne merané hodnoty, ktoré možno posudzovať medzi rovnako meranými podlahami. Tieto hodnoty nevyjadrujú skutočné, ale laboratórne hodnoty. Vzhľadom k tomu, že akustické vlastnosti podláh sú technicky dôležité vlastnosti posudzované v interiéroch budov, odporúčame ich, vzhľadom na zlé pochopenie hodnôt, riešiť so špecialistami v tomto obore. Jednotlivé hodnoty v súlade s normami STN EN ISO:

Pozdĺžny úbytok vzduchom prenášaného hluku Dn,f,w podľa STN EN ISO 10848-2
Laboratórna hodnota úbytku vzduchom prenášaného hluku šíriaceho sa dutinou podlahy meraná v laboratóriu s protihlukovou priečkou a stropom umožňuje porovnanie rôznych typov podláh. Čím väčšia hodnota, tým lepšie podlaha.

Zvislý útlm vzduchom prenášaného hluku Rw podľa STN EN ISO 140-3
Laboratórna hodnota úbytku vzduchom prenášaného hluku so štandardným stropom umožňuje porovnanie rôznych typov podláh. Čím väčšia hodnota, tým lepšie podlaha.

Vodorovný prenos krokového hluku - Ln,f,w podľa STN EN ISO 10848-2 Laboratórna hodnota krokového hluku prenášaného podlahou meraného v laboratóriu s protihlukovou priečkou a stropom umožňuje porovnanie rôznych typov podláh. Čím menšia hodnota, tým lepšie podlaha.

Úbytok krokového hluku (merané zvisle) - ΔLw podľa STN EN ISO 140-8
Laboratórna hodnota úbytku krokového hluku šíriaceho sa zvisle so štandardným stropom umožňuje porovnanie rôznych typov podláh. Čím väčšia hodnota, tým lepšie podlaha.

Rychlá navigace


Referencie

Celosvětově činná společnost Lindner Group disponuje velkým množstvím vynikajících referencí.

Lindner Extranet

Technická podpora Linder – katalogy, technické listy, detaily aj. ke stažení. Pro registraci klikněte zde.


Rychlá navigace

rychlá navigace

Jaká podlaha je ta pravá?
Ztrácím se v technických pojmech! >>rychlá navigace<<