Tisk

Nosná konštrukcia podláh

ZDVOJENÉ PODLAHY
1. Oceľové stĺpiky Pre podlahové systémy používa celý rad oceľových stĺpikov, tie sú navrhnuté podľa typu podlahy, triedy zaťaženia a výšky konštrukcie podlahy. Stĺpiky sú rektifikovateľné a majú pozinkovaný povrch. Sú navrhnuté a testované podľa platných európskych noriem (STN EN 12825 a STN EN 13213). Základné výšky stĺpikov sa pohybujú od 30 mm do 2200 mm.


Hlavica stĺpika je prispôsobená pre osadenie plastovej vodivej podložky tlmiace kročajový hluk, ďalej pre montáž všetkých typov podlahových trámikov a rámov.
Podlahové dosky sa na hlavice iba voľne pokladajú a je tak zabezpečená dostupnosť podlahy v ľubovoľnom mieste.
Plastová podložka tlmiaca kročajový hluk zamedzuje pohybu dosiek pri používaní a rozklopení podlahy.
Základňa je prispôsobená jednoduchému namontovaniu zemniaceho káblu.
K prilepeniu stĺpikov k podlahe sa používa polyuretánové lepidlo. V úplne špeciálnych prípadoch je možné stĺpiky navyše skrutkovať do hmoždiniek. Podkladová podlaha (väčšinou betónový povrch) sa opatruje systémovým protiprašným náterom červenej farby.

2. Trámiky
Oceľové vodorovné trámiky majú dve hlavné úlohy. Po prvé zvyšujú stabilitu systémov pri výške podlahy vyššej ako 500 mm a po druhé systém zosilňujú a tým zvyšujú dovolené zaťaženie (max. o 2 kN).
Podľa typu môžu byť na vrchnej strane opatrené gumovou podložkou. Sú vyrobené z ocele a galvanizované proti korózii. Na hlavice stĺpikov sa osádzajú zaklapnutím alebo priskrutkovaním.
Rozmery trámikov zodpovedjú rastru podlahy 600 x 600 mm, hrúbka 0,63 - 1 mm, šírka 26 mm, výška 7,5 - 54 mm.
Trámiky je nutné používať tam, kde je celková výška podlahy nad 500 mm!


3. Rámové profily
Rámové konštrukcie sú tvorené oceľovými C profilmi, ktoré sa ukladajú na hlavice stĺpov.
Základnou funkciou je zvýšenie únosnosti a stability zdvojenej podlahy. A aj v prípade častých vstupov do dutiny podlahy sú dlhodobo fungujúce.
Na rozdiel od oceľových trámikov sú vodorovné C profily ukladané na hlavice stĺpov. Teda horná úroveň C profilu je nad úrovňou hlavice stĺpikov. Dosky sú ukladané na C profily, nie na hlavice stĺpov. K hlaviciam stĺpikov sa potom kotví špeciálnym klipom alebo skrutkou.


Rámové konštrukčné systémy
Ďalšou nezanedbateľnou funkciou je možnosť vytvorenia nosných rámov, ktoré slúžia pre osadenie rozvádzačov, serverov, čajok a podobných technologických skríň spojených so zdvojenou podlahou. Pri vytváraní rámových systémov je nosná výšková úroveň dosiek zdvojené podlahy o cca 3mm nižšie než vrchná hrana C profilov, na ktoré sa následne ukladajú technologické skrine a tak možno ľahko otvárať dvere týchto skríň.

Rozmery C profilov
C profily pre rámové konštrukcie vyrábajú v niekoľkých typoch, podľa požadovanej únosnosti. Rozmery C profilov sú šírka 40 mm, výška 41 mm, 84 mm, alebo 126 mm a hrúbka 1 mm, 1,7 alebo 2 mm. Dĺžka C profilu je buď prispôsobená rastru, alebo požadovanej dĺžke sústavy rozvádzačov až do dĺžky 5,4 m. Dlhšie rámy sa potom skladajú z niekoľkých kratších rozmerov. Atypické rozmery rámových sústav pre rozvádzače sa štandardne upravujú na stavbe a nie sú ničím obmedzené.


DUTINOVÉ PODLAHY
1. Oceľové stĺpiky Pre podlahové systémy sa používa celý rad oceľových stĺpikov, tie sú navrhnuté podľa typu podlahy, triedy zaťaženia a výšky konštrukcie podlahy. Stĺpiky sú rektifikovateľné a majú pozinkovaný povrch. Sú navrhnuté a testované podľa platných európskych noriem (STN EN 12825 a STN EN 13213). Základné výšky stĺpikov sa pohybujú od 30 mm do 2200 mm.

Hlavica stĺpika je prispôsobená pre uloženie podlahovej dosky. Na rozdiel od zdvojených podláh, stĺpiky pre dutinové podlahy nie sú opatrené plastovou podložkou a dosky sa k hlaviciam stĺpikov lepia.
Tlmenie krokového hluku možno dosiahnuť vložením špeciálnej gumovej podložky medzi stĺpikom a betónovou konštrukciou.
Základňa je menšieho formátu, než pri stĺpikoch zdvojených podláh. Na prenose síl do podkladovej konštrukcie sa vďaka pevnému spojeniu dosiek, na rozdiel od zdvojených podláh, spolupodieľajú aj okolité stĺpiky.
Stĺpiky sa lepia k podlahe polyuretánovým lepidlom. Podkladová podlaha (väčšinou betónový povrch) sa opatruje systémovým protiprašným náterom červenej farby.

2. Rámové profily oceľovými C profilmi, ktoré sa ukladajú na hlavice stĺpov sa využívajú aj u stupňovitého systému dutinovej podlahy FLOOR and more® arena.

 

Rychlá navigace


Referencie

Celosvětově činná společnost Lindner Group disponuje velkým množstvím vynikajících referencí.

Lindner Extranet

Technická podpora Linder – katalogy, technické listy, detaily aj. ke stažení. Pro registraci klikněte zde.


Rychlá navigace

rychlá navigace

Jaká podlaha je ta pravá?
Ztrácím se v technických pojmech! >>rychlá navigace<<